200,000  170,000 

Sản phẩm keo chít mạch ron dễ dàng sử dụng Dung tích : 400ml. Diện Tích Sử Dụng :7m2 – 8m2 Màu sắc: 12 màu.