150,000 

Loại : keo dán gạch
Đóng gói : 20kg
Định mức: 3 – 7 kg/m2
Giá : 150.000/ Bao 20kg

Category: