490,000 

  • 5 kg/bao (Định mức tiêu thụ trung bình: 5 kg/m2)
  • 20kg/bao (Định mức tiêu thụ trung bình: 20kg/4m2))
Category: