333,000 

  • 25kg/bao
  • 3-7 kg/m2 tùy thuộc vào kích thước và trọng lượng của gạch
  • Định mức tiêu thụ trung bình: 25kg/5m2
Category: