714,000 

  • 20kg/bao.
  • Định mức tiêu thụ trung bình: 20kg/4m2
Category: