492,000 

  • 15kg/bao (Định mức tiêu thụ trung bình: 15kg/4m2).
Category: