Màng khò nóng chống thấm Laribit mặt trơn 1.5mm
mang-kho-nong-chong-tham-laribit-1-5mm