1,400,000 

Thùng 4kg :    360.000 đ
Thùng 20 kg : 1.400.000 đ

Tỉ lệ pha trộn : 1:1:0,5