250,000 

Loại :  1 ly (1mm)
Đóng gói : 1 kg ( ~ 270 cái)
Category: