Quy cách ni lông lót sàn – nilon che phủ màu trắng :

  • Có các khổ 1m2, khổ 1m6, khổ 2m (Khổ đôi – Tức trải ra sẽ thành 2m4, 3m2, 4m)
  • Trọng lượng trung bình mỗi cuộn : 50 Kg
  • Độ phủ : 19m2/ 1kg (Trung bình mỗi cuộn sẽ phủ được diện tích 1000m2)
  • Độ dày : 0,2 mm đến 2mm (2 zem đến 20 zem)
Category: